UPOZORNĚNÍ!


PŘIHLAŠUJETE/ODHLAŠUJETE POUZE OBĚD.

PŘESNÍDÁVKA A SVAČINA BUDE AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENA/ODHLÁŠENA.
Název: Mateřská škola Zavadilka,
Ulice: Zavadilka
Město: Jaroměř
Číslo jídelny: 30004
Jste na stránkách jídelny MŠ Jaroměř Zavadilka
         Zde můžete dělat tyto činnosti:
                                                 - objednávat jídlo
                                                 - zobrazit vyúčtování / (platby / zůstatek
                                                 - zobrazit přehled odebraných jídel
                                                 - chronologicky zobrazit finanční operace (deník)
                                                 - zkontrolovat Vaše údaje.
OBJEDNÁVAT/ODHLAšOVAT jídlo je možné do 12.00 hod. na nasledujíci prac. den.
Kontakt: Renata Součková
Telefon: 730 872 683
E- mail : ms.jidelnaluzicka@seznam.cz
B. účet : 107-3227920227 / 0100
Změna jídelního lístku vyhrazena.
Jméno:
Heslo: